Office

Şirketimiz

MBF, kredi ve proje yönetim firmasıdır. Bizler, Avrupa ve Dünya'nın çıkarlarına ait olan ve bunları temsil eden en büyük finans kurumlarından biriyiz. AB politikasını uygulamak için diğer AB kurumlarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Dünyanın en büyük çok taraflı borçlusundan ve borç verenlerinden biriyiz. AB politika hedeflerine katkıda bulunan sürdürülebilir yatırım projeleri için finans ve uzmanlık sağlıyoruz. Faaliyetlerimizin% 50'sinden fazlası Avrupa'da. Ama aynı zamanda dünya çapında büyük bir yatırımcıyız.